چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوشمندی بازاریابی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 32
حجم 161 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هاستر (2005) هوشمندی بازاریابی را به عنوان توانایی درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط درونی و بیرونی مرتبط با مشتریان، رقبا، بازارها، صنعت و استفاده از دانش به دست آمده برای برنامه ریزی استراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت در نظر می گیرد. این تعریف موجب تقویت این دیدگاه می شود که هوشمندی به دست آمده برای کمک به تصمیم گیریهای مرتبط با بازاریابی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

همچنین کمک مستقیم هوشمندی بازاریابی در ادبیات به طور آشکاری آورده شده است. کاستانون (2004) عنوان می کند که هوشمندی بازاریابی عبارتست از تعدیل داده های درونی و بیرونی، تجزیه و تحلیل و مدلسازی مجدد آماری آنها که هدف نهایی آن بهبود پاسخ بازاریابی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش بازاریابی
2-8  بازاریابی     2
2-9 هوشمندی     3
2-10 هوش بازاریابی     5
2-11 کاربرد بازاریابی ھوشمند    8
2-12 اھداف بازاریابی ھوشمند    9
2-13 ابعاد بازاریابی ھوشمند    10
2-14 مزایای پذیرفتن بازاریابی ھوشمند    11
2-15 بھبود بازاریابی ھوشمند    11
2-16 سیستم هوشمند بازاریابی   MIS    12
2-17  تحقیقات بازاریابی     13
2-18 رابطه هوش بازاریابی باهوش تجاری وهوش رقابتی    15
رابطه هوش رقابتی با هوش تجاری وهوش بازاریابی   (پاک مرام ،1388 : 56)    17
2-19 مدل سیکل هوش بازاریابی    18
2-20 مشخصات هوش بازاریابی    19
2-21 منابع مورد استفاده هوش بازاریابی    20
پیشینه پژوهش    21
2-24 پیشینه تحقیقات خارجی    21
خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی    23
2-25 پیشینه تحقیقات درایران    24
خلاصه پیشینه تحقیق در ایران    26
2-22 بازاریابی در بانکها و موسسات مالی    27
منابع    29
منابع فارسی    29
منابع لاتین    30


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دریافت نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

خرید مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از download

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

خرید پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از www

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دریافت پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

خرید فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از pdf

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

خرید نمونه سوال چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

خرید فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دریافت فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از word

دریافت تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود پروژه چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دریافت کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دریافت مقاله چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود فایل چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دریافت فایل pdf چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

خرید کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دانلود کارآموزی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

دریافت فایل word چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free

خرید تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوشمندی بازاریابی از free


مطالب تصادفی

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4

جزوه حقوق تجارت 4

ورشکستگی

دکتر فخاری

91 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان

مشخصات فایل

تعداد صفحات 91
حجم 1051 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

جزوه حقوق تجارت 4

ورشکستگی

دکتر فخاری

91 صفحه pdf

منظم و با فهرست

مناسب مطالعه و آمادگی امتحان


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از download

خرید فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از download

دریافت فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از download

خرید پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از download

دریافت نمونه سوال جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از download

خرید پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از download

دریافت مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از download

خرید فایل جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از download

خرید مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از download

دانلود مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از www

خرید پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از www

دریافت فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از www

خرید نمونه سوال جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از www

دریافت فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از www

خرید فایل جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از www

دریافت فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از www

خرید کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از www

دانلود مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دریافت پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دریافت کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

خرید تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دریافت تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

خرید فایل جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از pdf

دانلود کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از word

خرید نمونه سوال جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از word

خرید فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از word

دریافت فایل جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از word

دانلود کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از word

دریافت تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از free

خرید تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود پروژه جزوه حقوق تجارت 4 از free

دریافت کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از free

دریافت مقاله جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود فایل جزوه حقوق تجارت 4 از free

دریافت فایل pdf جزوه حقوق تجارت 4 از free

خرید کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از free

دانلود کارآموزی جزوه حقوق تجارت 4 از free

دریافت فایل word جزوه حقوق تجارت 4 از free

خرید تحقیق جزوه حقوق تجارت 4 از free


مطالب تصادفی

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی

دانلود پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی و علی شفیعی با روش نمره گذاری،روایی و پایایی معتبر و بررسی مولفه های آن

مشخصات فایل

تعداد صفحات 7
حجم 17 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

این پرسشنامه در سال 1390 توسط دکتر علیرضا رجایی و علی شفیعی  تهیه و تدوین گردید.شامل 61 سؤال و در مجموع شش رفتار پر خطر در مورد نوجوانان در غالب مؤلفه های زیر می سنجد.

 

 

 

 

مؤلفه های پرسشنامه رفتارهای پرخطر

مؤلفه های رفتارهای پرخطر    شماره سوالات مربوط

اعتیاد و سوء مصرف مواد    25-27-35-37-39-57-60
ایدز    2-24-26-32-40-41
دخانیات    5 -7-10-12-15-17-20-22-51-55
خشونت    1-3-4-6-8-11-13-14-16-19-21-28-29-31-33-36-42-45-47-49-54-56-58
مشروبات الکلی    9-18-23-34-46
الگوی ناسالم تغذیه    30-38-43-44-48-50-52-53-59-61

 

 

 

 

روش نمره گذاری پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر

مقیاس نمره گزاری بر اساس مقیاس لیکرت، هرگز، به ندرت،  گاهی،  معمولاً، همیشه بوده وآلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر 81/0 به دست آمده است. روایی نیز توسط گروهی از اساتید مورد تایید قرار گرفت.(رجایی، شفیعی،1391)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

خرید مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

خرید پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

خرید فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دریافت فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود فایل پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر نوچوانان دکتر علیرضا رجایی از free


مطالب تصادفی

تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده

تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده

تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده دارای 144 صفحه با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 144
حجم 10340 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

مشخصه‌های کلی

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی و کالبدی معرف منطقه

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

ساختـار تقسیـمات منطقـه (نواحی و محلات

محـدوده و جمـعیت منطـقه ( وضعیـت موجـود )

پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدی

شـاخص‌ها ی اجتماعی معرف منطـقه (در مقایسه با شـهر تهـران، 1375)

جدول شـاخص های کالبدی  معرف منطـقه  (1385

مشخصات کاربری های موجود در سال 1385

سـاختارداخلی  منطـقه به تفکیک محلات و نواحی در سال 1375 و 1385

ویژگیها وتهدیدهای اصلی منطقه

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهای طرح جامع و منطقه

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

سازمان فضایی طرح جامع

الگوی توسعه منطقه

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسیمات پیشنهاد ی منطقه (نواحی و محلات

جمعیت منطقه در افق طرح  به تفکیک نواحی و محلات

شبکه معابر

اصول و مبانی نظام حرکت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبکه معابر منطقه

شبکه حمل و نقل منطقه

هماهنگی شبکه معابر منطقه با مناطق همجوار

کاربری‌ها و پهنه‌بندی  استفاده از اراضی

مقایسه پهنه‌بندی با کاربری‌ها

کاربری‌ها و عملکردهای مجاز در پهنه‌ها

محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش

کاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

تامین خدمات هفت‌گانه و فضای سبز

پراکنش و موقعیت فضاهای خدماتی

طرح‌های موضعی

عرصه‌های مداخله و ضرورت‌های آن

طرح‌های موضعی طرح جامع در منطقه

طرح‌های موضعی منطقه

شناسنامه طرح‌های موضعی منطقه

بافت‌های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌های بافت‌های فرسوده

محدوده بافت‌های فرسوده

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده

اولویت‌بندی بافت‌های فرسوده برای مداخله

پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

مبانی و اصول پهنه‌بندی

ساختار پهنه‌بندی منطقه

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

قسمتی از متن :


ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود) 

مشخصه‌های کلی 
محدوده‌ و وسعت : 47 /1206 هکتار
جمعیت :  233965 نفر  در سال 1375
الحاق دو لکه از مناطق 16 و 17 در
منتهی الیه جنوب غربی منطقه

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و معرف منطقه

مقایسه شاخص‌های منطقه و شهر تهران
    
ساختار تقسیمات منطقه
 4 ناحیه
19محله

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)
  نقاط قوت و ضعف
  تهدیدها و فرصت‌ها
  جمع‌بندی و اولویت‌بندی مسایل اصلی منطقه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

خرید فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دریافت فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

خرید پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دریافت نمونه سوال تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

خرید پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دریافت مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

خرید فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

خرید مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از download

دانلود مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

خرید پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دریافت فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

خرید نمونه سوال تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دریافت فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

خرید فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دریافت فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

خرید کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از www

دانلود مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دریافت پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

خرید فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

خرید تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دریافت تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

خرید فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

خرید فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دریافت فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

خرید نمونه سوال تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

خرید فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دریافت فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دریافت فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دانلود کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از word

دریافت تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

خرید تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود پروژه تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دریافت کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دریافت مقاله تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود فایل تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دریافت فایل pdf تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

خرید کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دانلود کارآموزی تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

دریافت فایل word تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free

خرید تحقیق تحقیق طرح تفضیلی تهران منطقه یازده از free


مطالب تصادفی

تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى

تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى

تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى دارای 51 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 40 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


دیه متفاوت و کفاره متساوى 

 فصل اول : دیه مو

فصل دوم : دیه چشم

فصل سوم : دیه بینی 

فصل چهارم : دیه گوش  

فصل پنجم : دیه لب

فصل ششم : دیه زبان 

 فصل هفتم : دیه دندان

فصل هشتم : دیه گردن

فصل نهم : دیه فک

فصل دهم : دیه دست و پا

 فصل یازدهم : ناخن  

 فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات  

 فصل سیزدهم : دیه نخاع  

فصل چهاردهم : دیه بیضه 

فصل پانزدهم : دیه دنده

فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن

فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه  

فصل هجدهم : دیه استخوان ها  

فصل نوزدهم : دیه عقل  

فصل بیستم : دیه حس شنوایی 

فصل بیست و یکم : دیه بینایی  

فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی

فصل بیست و سوم : دیه چشایی  

فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی  

فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

  چکیده

قصاص زن و مرد

دیه مرد و زن

دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص

نقد و بررسى

نقش زمان و مکان در قصاص و دیه

قانون و زنان سرپرست خانوار

چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟

حکمت تفاوت دیه زن و مرد 

منابع

قسمتی از متن :


چکیده

مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوى‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. در این بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

خرید فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دریافت فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

خرید پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دریافت نمونه سوال تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

خرید پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دریافت مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

خرید فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

خرید مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از download

دانلود مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

خرید پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دریافت فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

خرید نمونه سوال تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دریافت فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

خرید فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دریافت فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

خرید کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از www

دانلود مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دریافت پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

خرید فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

خرید تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دریافت تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

خرید فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

خرید فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دریافت فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

خرید نمونه سوال تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

خرید فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دریافت فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دریافت فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دانلود کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از word

دریافت تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

خرید تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود پروژه تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دریافت کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دریافت مقاله تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود فایل تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دریافت فایل pdf تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

خرید کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دانلود کارآموزی تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

دریافت فایل word تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free

خرید تحقیق تحقیق دیه متفاوت و کفاره متساوى از free


مطالب تصادفی

مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد

هدف از این پایان نامه بررسی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 3621 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

این پایان نامه در مورد ثبت الکترونیکی اسناد و با عنوان بررسی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد می باشد.دراعتراض به کاستی ها ومشکلاتی که سردفتران اسنادرسمی در اجرای ثبت آنی با آن مواجه شده بودندجمعی ازآنان مقابل کانون سردفتران درتهران تجمع کردندوخواهان رسیدگی به مشکلات شدند.مشکلاتی نظیرقطعی اینترنت ‚کندی سرعت سیستم ‚پیش بینی نشدن فرم تنظیم سنددربرخی مواردو….

 

  جهت بررسی مسائل ومشکلات فراروی ثبت آنی اعضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتندبه ماجراورودکرده وموضوع رابررسی کنند.طبق اظهارات نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس‚دراین راستا هیأتی مشخص شدتامسؤل بررسی موضوع درکمسیون شود.سپس جلسه ای نیزباحضوراعضای هیأت ونمایندگان کانون سردفتران ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورتشکیل وحرفهای طرفین شنیده شد. 

 

 

   پیروجلسه فوق الذکر‚بنابه تقاضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس ‚چالش های ثبت آنی موردبررسی قرار گرفت وتوسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشرگردید.گزارش مذکوربه شرح ذیل ارائه می گرددوبه موازات آن نقطه نظرات نگارنده دراین خصوص نیزعنوان می شود.  براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی‚بررسی ها حاکی ازآن است که برخی ازاشکالات فعلی سامانه ثبت آنی معاملات‚قابل توجه هستندوغالبأازعدم تخصیص بودجه مناسب به این پروژه نشأت می گیرند.درکناراین اشکالات‚اشکالات جزئی دیگری نیزوجودداردکه درمدت زمان کوتاهی بااصلاحات فرآیندی واجرایی درسیستم قابل رفع هستند.در گزارش فوق الذکر‚چالش هایی راکه ثبت آنی باآن مواجه می باشد‚درچهاربخش تحت بررسی قرارگرفته است.

 

 

 

 فهرست مطالب

فصل اول:دولت الکترونیک    6
مبحث اول:طرح مطلب    7
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک    9
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک    11
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی    12
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی    12
بند اول  :دکترین    12
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا    12
گفتاردوم  : ماهیت ثبت الکترونیکی      13
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد    13
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور    14
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک    15
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی    18
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک    19
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر    19
الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی    19
الف -2) تاریخچه کاداستر    20
الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است    21
الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی    22
الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت    22
الف-6) مزایای سیستم کاداستر    23
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی    23
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه    23
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی    24
گفتار اول : طرح مطلب    24
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی    27
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی    29
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت    29
طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد.    29
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک    29
الف)بررسی حوزه اموراملاک    29
الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی    30
الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی    31
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله    31
ج) سامانه بازداشت ورفع بازداشت    32
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد    32
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی    32
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد    32
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد    36
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی    36
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی    36
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی    37
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی    42
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی    43
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی    46
گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه    47
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه    47
بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی    47
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه    48
ب) ریزبودن فونت برنامه    48
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین    48
د) جایگزینی عبارت    48
بند دوم : اشکالات فنی سامانه    49
منابع :    53

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

خرید فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دریافت فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

خرید پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دریافت نمونه سوال مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

خرید پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دریافت مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

خرید فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

خرید مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از download

دانلود مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

خرید پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دریافت فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

خرید نمونه سوال مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دریافت فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

خرید فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دریافت فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

خرید کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از www

دانلود مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دریافت پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

خرید فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دریافت کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

خرید تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دریافت تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

خرید فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

خرید فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود نمونه سوال مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از pdf

دانلود کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

خرید نمونه سوال مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

خرید فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دریافت فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دانلود کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از word

دریافت تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

خرید تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود پروژه مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دریافت کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دریافت مقاله مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود فایل مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دریافت فایل pdf مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

خرید کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دانلود کارآموزی مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

دریافت فایل word مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free

خرید تحقیق مزایا و چالش های ثبت الکترونیکی اسناد از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بهداشت روانی کودک

پاورپوینت بهداشت روانی کودک

پاورپوینت بهداشت روانی کودک دارای 210 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 210
حجم 2037 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پاورپوینت روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


ویژگی های تربیت صحیح

عوامل آسیب رسان در مراحل تربیتی کودک

رفتار کودک از بدو تولد تا 15 سالگی

دانستن خصوصیات اخلاقی کودک

کودک شیرخوار

خواسته زیاد و نیاز به سازش و تطابق طرفین

18 ماهگی و مسیر یکطرفه

2 سالگی وحرف شنوی  

2/5 سالگیلجاجت و تلون

2/5 تا 3 سالگیو بازگشت به شیرخوارگی

تمسخر کودک و ایجاد حس حسادت 

3 سالگی جایگزینی ما بجای منو نیز منطقی شدن کودک

3/5 سالگی و دوره خیالپردازی

4 سالگی و دوره قیدناپذیری

 5 سالگیدوران فرشته بودن

6 سالگیغلبه احساس بر عقل

7 سالگیمنفی نگری- ناامیدی و کوتاه آمدن

8 سالگی و وابستگی عاطفی

9 سالگی و استقلال

10سالگی و اطاعت

11 تا 15 سالگی و ارجحیت دوستان بر خانواده

اختلالات رفتاری کودکان

روش‌های مختلف تربیت فرزند

فرزندپروری قدرت طلبانه 

کنترل کم ، محبت زیاد

اختلالات کودکان

رفتارهای ناسازگارانه

کودکان بیش فعال

کودکان لجباز و نافرمان

چگونه با رفتارهای ناسازگارانه فرزندان برخورد کنیم ؟

علایم هشدار دهنده خشم 

روشهای آرامش دهی 

قسمتی از متن :


کوپر اسمیت
پسرانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، معمولاً دارای والدینی هستند که اعتماد به نفس، ثبات هیجانی و اتکای به خود از ویژگی های شخصیتی آنان به شمار می رود و در اعمال پرورش و تربیت فرزندان، بین آنها و فرزندانشان توافق کاملی مشاهده می شود
مطالعات کال دول و همکارانش 
کودکان باهوش تر معمولا کسانی هستند که در خانواده های صمیمی رشد کرده و از امکانات تربیتی و فرهنگی بیشتری برخوردار باشند.

اگر خانواده را اولین کانون تربیتی بدانیم، بدون شک والدین اولین مربیان و معلمان این کانون مهم محسوب می‌شوند. 
تعریف تربیت
تربیت یعنی ایجاد تغییرات مطلوب در انسان و به تعبیر دیگر پرورش دادن و پرورش یافتن. 
در فرهنگ لغات فارسی عمید برای واژه تربیت معانی زیر ذکر شده است: پروردن، پروراندن ، آداب و اخلاق را به کسی آموختن ، پرورش  ، پرورش دادن، تهذیب، ادب…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

خرید فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

خرید پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

خرید پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دریافت مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

خرید فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

خرید مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از download

دانلود مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

خرید پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دریافت فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دریافت فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

خرید فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از www

دانلود مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

خرید فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دریافت فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

خرید فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دریافت فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دریافت فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

خرید تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود پروژه پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دریافت مقاله پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود فایل پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

دریافت فایل word پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free

خرید تحقیق پاورپوینت بهداشت روانی کودک از free


مطالب تصادفی

جزوه طرح تفصیلی تهران

جزوه طرح تفصیلی تهران

جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلی يكپارچه شهر تهران است كه با فرمت پی دی اف در 68صفحه آماده شده است .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 68
حجم 6048 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

جزوه طرح تفصیلی تهران

 

فهرست مطالب :


مقدمه 

فصل اول: ضوابط و مقررات استفاده از اراضي و ساخت و ساز در پهنه هاي شهر تهران 


ساختار پهنه بندي شهر تهران

نحوه استفاده از اراضي و ساختوساز در “پهنه سكونت ( R )

نحوه استفاده از اراضي ساخت و ساز در “پهنه فعاليت  ( S )

نحوه استفاده از اراضي و ساخت و ساز در “پهنه مختلط ( M)

نحوه استفاده از اراضي در “پهنه حفاظت سبز و باز” ( G )

 اراضي ذخيره توسعه و نوسازي شهري 

 
فصل دوم : ضوابط و مقررات عام محدودهي شهر تهران


 تراكم ساختماني مجاز 

سطح اشغال و باز و مكان استقرار بنا (توده گذاري)

تفكيك و تجميع قطعات (پلاك ها)

بلند مرتبه سازي ( ١٢ طبقه و بيشتر) 

شبكه معابر دسترسي

پاركينگ 

حفاظت از ميراث تاريخي شهر 

حفاظت از ميراث طبيعي شهر (اراضي مزروعي و باغات) 

بافتهاي فرسوده و ريزدانه 

ساير ضوابط و مقررات ساخت و ساز 

 

مقدمه 
اين سند، مجموعه ي ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران است، كه براسـاس ضـوابط و 
مقررات طرح جامع تهران (بند ششم سند اصلي مصوب شـورايعالي شهرسـازي و معمـاري ايـران، آذرمـاه ١٣٨٦) تدوين شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضي و ساخت و ساز در هريك از پهنه هـاي شـهر تهران و همچنين ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز و شهرسازي در محدوده شهر تهران است. 
مجموعه ضوابط و مقررات طرح تفصيلي، همراه با كليه نقشه هـاي يكپارچـه ١:٢٠٠٠ ايـن طـرح، سـند 
اجرايي و ملاك عمل براي تحقق چشم انداز، اهداف و راهبردها و همچنين تكوين سازمان فضايي طرح جامع، به عنوان الگوي مطلوب توسعه شهر تهران، در افق طرح است. 
با اجراي طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن، موجبـات هـدايت و كنتـرل 
تحولات كالبدي شهر، ساماندهي فضاهاي شهري و دستيابي توأمان به حقوق عمومي و خصوصـي در سـطح شهر با تلفيق مناسب آن در پيشبرد مديريت توسعه و عمران شهري ميسر ميگردد. 
سند ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران براساس بند (٣) مصوبه ٤٥٤ كميسيون مـاده 
پنج شهر تهران (مورخ /١٣٨٧ ٠٩/ ٠٤) تهيه و در اسفندماه ١٣٨٧ ارائه شده است. سند مذكور در سال ١٣٨٨ در شهرداري تهران، معاونت شهرسازي و معماري و شهرداري مناطق، با دقت لازم، در جلسـات كارشناسـي متعدد بررسي گرديـده و در مراجـع تصـميم سـازي نهـايي گرديـد و در راسـتاي اجـراي مصـوبه شـماره ١٦٠/١٣٥١/١٥٣٧٤ مورخ /١٣٨٨ ١٠/ ٢٠ شوراي اسلامي شهر تهران، مبني بر الزام شهرداري بـه ارائـه لايحـه طرح تفصيلي، شهرداري تهران سند نهايي طرح تفصيلي شهر تهران را براساس سند مصوب طرح راهبري -ساختاري (جامع) شهر تهران و طرح تفصيلي ١:١٠٠٠٠ مصوب كميسيون ماده پنج در اواخـر سـال ١٣٨٨ بـه شوراي اسلامي شهر تهران ارائه نمود. 
شوراي اسلامي شهر تهران نيز، پس از بررسي در كميسيونهاي مربوطـه، سـرانجام در فـروردين مـاه 
١٣٩٠، طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران را تأييد و تصويب نمود. 
از ابتداي سال ١٣٩٠ نيز، طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران، در كارگروه فني كميسيون ماده پنج شهر 
تهران، تحت بررسي قرار گرفت، که نهايتاً براساس پيشنهادات اعضاي كارگروه و سپس اعضـاي كميسـيون ماده پنج، اصلاحات لازم انجام و سند نهايي طرح تفصيلي يکپارچه شهر تهران و ضـوابط و مقـررات آن، در اسفند ماه ١٣٩٠، در كميسيون ماده پنج شهر تهران، به تصويب رسيد و در ارديبهشت ماه ١٣٩١ نيز، به تاييد شورايعالي شهرسازي و معماري ايران رسيد. 
و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از download

خرید فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دریافت فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از download

خرید پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دریافت نمونه سوال جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از download

خرید پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دریافت مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از download

خرید فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از download

خرید مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از download

دانلود مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از www

خرید پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دریافت فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از www

خرید نمونه سوال جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دریافت فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از www

خرید فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دریافت فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از www

خرید کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از www

دانلود مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دریافت پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

خرید فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دریافت کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

خرید تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دریافت تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

خرید فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

خرید فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از pdf

دانلود کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دریافت فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از word

خرید نمونه سوال جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از word

خرید فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دریافت فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دریافت فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دانلود کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از word

دریافت تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از free

خرید تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود پروژه جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دریافت کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دریافت مقاله جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود فایل جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دریافت فایل pdf جزوه طرح تفصیلی تهران از free

خرید کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دانلود کارآموزی جزوه طرح تفصیلی تهران از free

دریافت فایل word جزوه طرح تفصیلی تهران از free

خرید تحقیق جزوه طرح تفصیلی تهران از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری در 27 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 27
حجم 8138 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


معرفی مورچه

استانداردها و ابعاد مورچه

ابعادها و فضا های مورد نیاز مورچه

استاندارد ابعاد فضاهای انسان

ابعاد انسان

مقایسه ابعادی مورچه و انسان:

مقایسه ابعاد فضاهای انسان و مورچه

نقش دما در لانه مورچه

نقش دما در خانه انسان

تهویه

روشنایی

نحوه شكل گیری فرم شهری مورچه ها وتاثیرآن بر معماری وشهرسازی

فرم شهری مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی

روش شعاعی حلقوی

خطی

ساخت خانه هایی با الگوی مورچه

اگر قطب‌نما همراه نداشته باشید


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

خرید مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از download

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

خرید پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از www

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

خرید فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

خرید فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دریافت فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از word

دریافت تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود پروژه پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دریافت مقاله پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

خرید کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

دریافت فایل word پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free

خرید تحقیق پاورپوینت تحلیل و بررسی مورچه در معماری از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت

تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت

تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت دارای 283 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 283
حجم 160 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


فصل اول 

نقاشی چیست؟ 

تصویر در مقام نماد 

نظریه های ادراکی تصاویر 

نظریه های بوم شناختی

نظریه های بوم شناخت

 نسخة نامتغیر گیبسن دربارة نظریة اطلاعات 

ادراک تصویر 

نظریه های ساختگرایانة ادراک تصویر 

نظریة گشتالتی ادراک تصویر 

تاریخچة جهانی نقاشی و بررسی نظری 

نگرش های رشد مدار

نگرش های بالینی ـ فرافکنانه 

نگرش های هنرمندانه 

نگرش های فرآیندی 

نقاشی های کودکان در مقام هنر 

مقایسه با هنر مدرن 

مقایسه با هنر ابتدایی 

آیا کودکان می توانند خصوصیات هنری نقاشی را درک کنند؟ 

شناخت هنر توسط کودکان 

آموزش هنر

نخستین مراحل نقاشی کودکانه 

خط خطی کردن 

حرکات عضلات و اثرگذاری بر روی کاغذ

مراحل تکامل خط خطی کردن

کودک و میمون

خط نوشتنی و ترسیم 

تحول و تکامل خط نگاری 

سرآغاز 

تکامل چهره نگاری 

نیمرخ

صورت یا پرتره

توسعه نمایش فضا

جنبة قصه پردازی در نقاشی کودکان 

چشم انداز شناخت در نقاشی 

فصل دوم 

ویژگی و تفاوت گروه سنی الف با سایر گروه های سنی 

دو و نیم سالگی تا پنج سالگی

از پنج سالگی تا هشت سالگی 

هشت سالگی تا نوجوانی 

مراحل عام در رشد نقاشی 

فصل سوم

بررسی برون افکنی از طریق خط و فضا

خط 

رنگ و تخیلات

چشم انداز تکاملی بکارگیری رنگ

نماد رنگها 

روانشناسی رنگها 

شکل آدم 

نقاشی گروهی از بچه های هم سن و سال

نقاشی خواب و رؤیا

سبک و محتوا

جنبه های گوناگون هنر

نظرگاه هنر کودکان

طرح واره ها 

سرنخ هایی برای هم آرایی اجزا

تأثیر محل نسبی استقرار نقاش

تأثر سرنخ های زمینة کار 

قسمتی از متن :


تکنیک تصویرسازی در گروه سنی های متفاوت
کودکان گروه سنی الف که شامل ابتدا 16 تا 18 ماهگی تا 2 سالگی می باشد. 
کودکان خطوط درهمی را با کمک ابزاری چون مداد و ماژیک و پاستل و … را که بدست می آورند روی کاغذ ترسیم می کنند. کودک در این هنگام هیچ کنترلی روی خطوی ترسیمی ندارد و بی محتوا کار می کند. آن ها از انگشتان نیز در نقاشی استفاده می کنند ممکن است کودک انگشتش را درون ظرف رنگ زده و بدون هیچ آمادگی ذهنی و هیچ تعلیمی افکار درونش را به روی کاغذ پیاده کند. خط پیچ دار که شاید حاوی ذهن پرشور یا مغشوش و یا پرواز روح او و شاید گاهی کاملاً غیرارادی کار شده باشد او خط را با فشار مداد آزادانه روی کاغذ می کشد. فشار کاغذ روی سطح کم و زیاد می شود که بسته به احساسی دارد که در آن حالت با او درگیر است. گاهی کودک از پاشیدن رنگ بر روی سطحی آن چه در درونش است را بروز می دهد که زیاد بسته به علائقش به رنگ خاصی عمل نمی کند قوة تشخیص رنگ و تمایل به رنگ خاص در او به طور کامل شکل نگرفته او هرآنچه در اطراف خود دارد را بهره گرفته و تنها انگیزه اش از کاربرد رنگ به نمایش گذاردن هیجانات درونیش است… 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

خرید فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

خرید فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی تکنیک تصویرسازی در گروه سنی متفاوت از free


مطالب تصادفی